Now showing items 1-20 of 193

   Subject
   Z.R. O., Gürsoy T. A. , Aslan A. T. , Şişmanlar Eyüboğlu T., Çakır E., -Indications and contraindications for lung transplantation of cystic fibrosis patients in Turkey-, 43rd European CF Conference, Lisbon, Portekiz, 3 - 07 Haziran 2020, ss.72 [1]
   Zanotti-Fregonara P., Chastan M., Edet-Sanson A., Ekmekçioğlu Ö., ERDOĞAN E. B. , Hapdey S., Hindie E., Stabin M., -New fetal doses from 18FDG administered during pregnancy: standardization of dose calculations and estimations with voxel-based anthropomorphic phantoms.-, JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE, cilt.57, ss.1760-1763, 2016 [1]
   Zaralı S., GÜLER E. M. , KOÇYİĞİT A., -Kurkumin’in Lökositlerde Bakterisidal Permeabilite Arttırıcı Protein (BPI) Ekspresyonuna Etkisinin in vitro Ortamda Araştırılması-, Uluslararası Biyokimya Kongresi 2017 / 28. Ulusal Biyokimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2017 [1]
   Zaralı S., GÜLER E. M. , KOÇYİĞİT A., -The effects of curcumin on bactericidal permeability increasing protein (BPI) in neutrophil culture in vitro-, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 14 Mart Bilimsellik Komitesi, İstanbul, Türkiye, 14 Mart 2017 [1]
   Zararsiz I., Meydan S., Sarsilmaz M., Songur A., Ozen O. A. , Sogut S., -Protective effects of omega-3 essential fatty acids against formaldehyde-induced cerebellar damage in rats-, TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, cilt.27, ss.489-495, 2011 [1]
   Zarit Caregiver Burden [1]
   Zayim Gedik K., -Turkish STEM Librarian Uses Databases to Support Science-, Diğer, ss.1, 2019 [1]
   Zayim Gedik K., -Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanelerinin Klinik Karar Destek Süreçlerindeki Rolü-, ANKOSLINK2020, Antalya, Türkiye, 13 Mayıs 2020 [1]
   Zayim Gedik K., COVID-19 Salgını: Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanecilerinin Afet Yönetimi Süreçlerindeki Rolleri , -Bilgi Merkezleri: Sağlık ve Afet Bilgi Yönetimi -, Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu,Yasin Şeşen, Editör, HiperKitap, İstanbul, ss.381-400, 2020 [1]
   Zayim Gedik K., Türkiye’de Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanında Bibliyometri Hizmetleri, -Sağlıkta Bilgi ve Belge Yönetimi = Information and Records Management In Health Science-, Dr.Öğr.Üyesi Güssün GÜNEŞ, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.145-168, 2020 [1]
   Zayim Gedik K., Yalçınkaya Ö., -Elektronik Sağlık Kayıtlarında Gizlilik ve Mahremiyet Yönetimi -, Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği, Ankara, Türkiye, 10 - 11 Ekim 2019, ss.77-78 [1]
   Zayim Gedik K., Yalçınkaya Ö., Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kütüphanelerinde Verilen Tıp ve Sağlık Alanında Bilgi Okuryazarlığı Eğitimleri Çerçevesinde Akademik Araştırmacıların Deneyimleri, -Kütüphanecilikte Önemli Uzmanlık Alanı: Tıp Kütüphaneciliği ve Günümüz Türkiye’sindeki Durumu-, Dr. Öğr. Üyesi Güssün Güneş, Editör, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, ss.8-192, 2018 [1]
   Zayim Gedik K., Yalçınkaya Ö., Elektronik Sağlık Kayıtlarında Gizlilik ve Mahremiyet Yönetimi, -BİLGİ YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ eBelge- eArşiv- eDevlet- Bulut Bilişim-Büyük Veri- Yapay Zekâ-, Dr. Öğretim Üyesi Bahattin Yalçınkaya,Dr. Mehmet Altay Ünal,Burcu Yılmaz,Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci, Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.4-508, 2019 [1]
   Zayim K., -IFLA President-s Meeting 2015 Istanbul-, TURKISH LIBRARIANSHIP, cilt.29, ss.613-617, 2015 [1]
   ZAYİM K., ÇORAKCI Z., CİLACI T., -Collaboration Between Library and Occupational Therapy Department in Problem Based Learning Processes-, EAHIL Conference, 22 - 26 Haziran 2020 [1]
   ZAYİM K., YALÇINKAYA Ö., YALÇINKAYA B., -Covid-19 Pandemisinde Sistematik İnceleme ve Bibliyometrik Analiz Yöntemleri ile Kanıta Dayalı Araştırma Süreçlerini Yönetme-, BEZMIALEM SCIENCE, 2020 [1]
   Zebra fish [1]
   Zehir S., Elmali N., Sahin E., Calbiyik M., KARAKAPLAN M., TASDEMIR Z., -Posterior cruciate ligament reconstruction via tibial inlay technique in multiligament knee injuries-, ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.49, ss.579-585, 2015 [1]
   Zeka geriliği = Mental retardation [1]
   Zeka geriliği-çocuk = Mentally retarded children [1]